Tiếng Việt |       English
ĐẶT PHÒNG NGAY
Ngày đến:
Ngày đi:
Loại phòng:
Số phòng:
Số người:
BẢN ĐỒ

ĐẶT PHÒNG NGAY
 • Loại phòng
 • Giá phòng
 • Số lượng
 • Phòng đôi tiêu chuẩn
 • 450.000 VNĐ
 • Phòng Đôi Superior
 • 500.000 VNĐ
 • Phòng Deluxe Giường Đôi
 • 550.000 VNĐ
 • Phòng 2 giường Đơn
 • 450.000 VNĐ
 • Phòng 3 Người
 • 650.000 VNĐ
 • Tiêu Chuẩn Gia Đình
 • 700.000 VNĐ
 • Phòng Gia Đình Cao Cấp
 • 800.000 VNĐ
 • Phòng 3 giường Gia Đình
 • 1.200.000 VNĐ
 • Phòng 4 Giường Gia Đình
 • 1.500.000 VNĐ
Tổng số 0 VNĐ
Thông tin
Ngày đến:
Ngày đi:
Số người: