Tiếng Việt |       English
ĐẶT PHÒNG NGAY
Ngày đến:
Ngày đi:
Loại phòng:
Số phòng:
Số người:
BẢN ĐỒ

ĐẶT PHÒNG NGAY
 • Loại phòng
 • Giá phòng
 • Số lượng
 • Phòng đôi tiêu chuẩn
 • 350.000 VNĐ
 • Phòng Deluxe Giường Đôi
 • 400.000 VNĐ
 • Phòng 2 giường Đơn
 • 500.000 VNĐ
 • Phòng 3 Người
 • 500.000 VNĐ
 • Phòng Gia Đình Cao Cấp
 • 600.000 VNĐ
 • Phòng 3 giường Gia Đình
 • 800.000 VNĐ
 • Phòng 4 Giường Gia Đình
 • 1.000.000 VNĐ
Tổng số 0 VNĐ
Thông tin
Ngày đến:
Ngày đi:
Số người: